ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਮਜੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੇਖਣ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਦੱ ਸ ਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾ ਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿ ਆ ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ

ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨ ਨਾ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੁਮਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁ ਮ ਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੁਮਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ


ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁ ਮ ਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮਨ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਏਧਰ ਓਧਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਘੁੰ ਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।

ਇਕ ਦਿਨ ਸੁਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਤਾਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੋਹਿਤ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿ ਆ ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾ ਗ ਲ ਹੋ ਗਿਆ।