ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਦੇ ਫੜਿਆਂ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ ਤ ਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਾ ਪ ਸ ਪਰਤਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉ ਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਪ ਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰ ਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉ ਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾ ਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁ ਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ ਤ ਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉ ਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਾ ਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਫਿਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸ ਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾ ਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿ ਆ ਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ

Posted in News