ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਵਾਇਰਲ !

ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾ ਗਏ ਹਨ , ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ


ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ


ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਦੀਆ ਕੁਜ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ,ਪਹਿਲੀ ਵਿ ਡਿ ਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਬੋ ਤ ਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰ ਤ ਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਕਰ ਸ ਕ ਦੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,


ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ਰ ਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਿਡਿਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1 ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਵੀ ਆ ਉਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਦਰੱਖਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾ ਕੱ ਢ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆ ਵੀਡੀਓ