ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਸ ਹੁ ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਪਰੀ ਘ ਟ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਦੀਆਂ ਚੀ ਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅ ਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨਾਂ ਦੇ ਲ ੜ ਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਫ ਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾ ਅ ਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫ ਰਾਂ ਸ ਵਾ ਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦਮ ਕੀ ਬ ਦ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਾ ਜ ਦੇ ਲਈ ਬ ਹੁ ਤ ਤੰ ਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨ ਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾ ਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸ ਨ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬੁਰੀ ਨ ਜ਼ ਰ ਨਾਲ ਘੂ ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਬ ਹੁ ਤ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾ ਚੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਦੇਣੇ ਵੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉ ਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਜ ਦੇ ਲਈ ਤੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੀ ਪਿ ਆ ਸ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿ ਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਥੇ ਹੱ ਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਸ ਨੇ ਯ ਕੀ ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਸਨੇਕ ਦੇ ਸ ਪੂਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਪ ਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫ ਰਾਂ ਸ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ ਤ ਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸ ਬੂ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜੋ ਲੀ ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੋ ਕਿ ਪੂ ਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵਾ ਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ ਮ ਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |

ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ | ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |