ਪਤਨੀ ਪਾ ਗ ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੱਸ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨੁਸਖਾ..!

ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ ਤ ਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਛੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਈਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਦੋਸਤੋ ਖੰਜ਼ੂਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰਮ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖੰਜ਼ੂਰ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੰ ਭੀ ਰ ਮੁ ਸ਼ ਕ ਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਖੰਜ਼ੂਰ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡਬੋ ਦਿਓ। ਫ਼ਿਰ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਓ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਤ ਮੈਥੂਨ ਜਾਂ ਮੈਥੂਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਮਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।