ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਸ ਲੀਲ ਫੋਟੋ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸਰੀ ਰਕ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿਕ ਸੋ ਸਣ !

ਦੋਸਤੋ ਮੈਨ ਪੁਰੀ ਬਿ ਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾ ਮ ਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱ ਸਿ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਕ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲ ੜਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚ ਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਓਥੇ ਜਦ ਜ ਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜੇ ਠ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨਹਾ ਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉ ਸ ਦੀ ਫੋ ਟੋ ਖਿੱ ਚ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸ਼ ਲੀ ਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਲ ੜ ਕਾ ਰੂਪੀ ਤੇ ਦ ਬਾਅ ਪਾ ਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉ ਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿ ਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ।

ਪਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰ ਨੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਠ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਬ ਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਸ਼ ਲੀਲ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਣ ਕੀਤਾ ਗਿ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਰੂਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ ਜੀ ਰੀ ਨੂੰ ਜ ਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੀ ਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾ ਮ ਲਾ ਦ ਰ ਜ ਕ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਦੀ ਅਰੋ ਪੀ ਫ ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੰ ਭਾ ਪੁ ਲੀ ਸ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾ ਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਰੂਪੀ ਨੇ ਸ ਖ਼ ਤ ਕਾਰ ਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਖ ਬਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿ ਹਾਰ ਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖ ਬਰ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿ ਚਾ ਦਿਉ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖ ਬਰ ਅਤੇ ਘ ਰੇ ਲੂ ਨੁ ਸ ਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾ ਇਦੇ ਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |

ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱ ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |