ਰਿ ਸਤੇ ਹੋਏ ਤਾ ਰ ਤਾ ਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸਾ ਲੀ ਭਾ ਬੀ ਤੇ ਸੱ ਸ ਨਾ ਲ ਬ ਣਾਏ ਸਰੀ ਰਕ ਸੰ ਬੰ ਧ !

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿੰ ਨ ਭੈ ਣਾਂ ਵਾਲੇ ਘ ਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿ ਹਾ ਤਾ ਜਾ ਮਾ ਮ ਲਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਪੈ ਡ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆ ਪਣੀ ਭਾ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ ਕੀ ਸਾ ਲੀ ਦੇ ਨਾ ਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਪ ਣੀ ਸ ਕੀ ਸੱ ਸ ਦੇ ਨਾ ਲ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਕ ਸ ਬੰ ਧ ਬਣਾ ਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ ਰ ਦਾ ਫਾ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਲ ਡ਼ ਕੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋ ਸ ਤੋ ਇਹ ਖੁ ਲਾ ਸਾ ਹੇ ਲਸ ਦੀ ਪ ਤਨੀ ਨਾ ਇ ਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤ ਲਾ ਕ ਤਕ ਪ ਹੁੰ ਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋ ਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ੁ ਲਾ ਸੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਏ ਕ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾ ਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਆ ਦਮੀ ਨੂੰ ਏ ਨੀ ਸਾ ਰੀ ਗ਼ੈ ਰ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬ ਣਾ ਉਣ ਦੇ ਆ ਰੋ ਪ ਦੇ ਵਿ ਚ ਗ੍ਰਿ ਫ਼ ਤਾ ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾ ਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੌਂ ਬ ਤੀ ਨਹੀਂ ਵ ਧ ਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੋ ਰ ਵੀ ਨਵੀ ਆਂ ਤੇ ਤਾਜੀ ਆਂ ਖਬ ਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱ ਗੇ ਹਾ ਜਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ|

ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇ ਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾ ਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾ ਰੋ ਬਾਰ ਹੋ ਰ ਵਧਾ ਉਣਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐ ਡ ਕਰੋ ਬਾ ਸੀ ਸ਼ੋ ਅ ਟਾ ਰਾਂਟੋ ਨਾ ਲ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ |

ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱ ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |