ਫੀਸ ਭ ਰ ਨ ਲਈ ਕ ਨੇਡਾ ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕ ਰਨਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕੁ ੜੀਆਂ ਨੂੰ

ਭਾਰ ਤ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪ ਨਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਕਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਾ ਈ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰ ਮ ਦਾ ਵੀਜਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਰਸਤਿ ਆਂ ਲਈ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜਾ ਈ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾ ਰਤ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕੇ ਉਹ ਪੜਾ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ|

ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬ ਦ ਨਾ ਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ ਲ ਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹਰਜਾ ਨਾ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ਼ ਨੂੰ ਭ ਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਡੀਉ ਚ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ਰਾ ਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੰ ਨ ਤੋ ੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੜ ਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਫ ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਉ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਣੇ ਵਿ ਚਾਰ ਵੀ ਦਿਉ|ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |

ਸਾਡਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪੋਸ ਟਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀ ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾ ਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ | ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱ ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ|

ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |