ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ…

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆ ਕਾ ਲ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਘ ਟ ਨਾ ਦੁਆਬੇ ਜਿ ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਧਰ ਸ਼ੇਹਰ ਦੇ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਥੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤ ਪ ਅਸ ਥਾ ਨ ਹੈ , ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾ ਹਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ੜਿ ਆ ਤੇ ਇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਈ ਉਪ ਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ।

ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਦੇ ਉਹ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਇ ਕੱ ਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਅਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਏਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾ ਦੀ ਕਾ ਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ , ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਅੋ ਲਾ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਔ ਲਾ ਦ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਔ ਲਾ ਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਛ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਓਸਦੇ ਘਰ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ ਨ ਮ ਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤਾ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੰਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲ ੜ ਕਾ ਓਹਨਾ ਨੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਿਅਾ ।ਥੋ ੜੇ ਹਿ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ।

ਸਮਾ ਲੰਗਦਾ ਗੀਆ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾ ਲ ਤ ਨਾ ਜ਼ੁ ਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈਂ ਹੁਣ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਜਿੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮ ਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਆ ਖਿ ਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ


ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾ ਨੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕ ਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਰਬ ਦੀ ਨਿ ਗਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਇਹ ਸੁ ਨ ਕੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗੀਆ ਅਾਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ੳੁਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕ ਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ , ਘਰ ਦੀ ਹਾ ਲ ਤ ਨਾ ਜ਼ੁ ਕ ਸੀ ਤੇੇ ਖ ਰ ਚਾ ਨਹੀ ਸੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ।

ਉਦਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤਾ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅ ਣ ਦੇ ਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕ ਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂ ਇਕ ੳੁਸਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ

ਕਿ ੳੁਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱ ਦੀ ਨਾਲੋ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਾ ਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇ ਬ ੜੇ ਹੀ ਸੁ ਚੱ ਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆ ਉਸਨੂ 4 ਸਾ ਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾ ਲ ਤ ਵੀ ਕਾ ਫੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ comp any ਨੇ ਉਸਨੂੰ for man ਦਾ ਦ ਰ ਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ

ਓਸਦੇ un der ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਥੋ ੜੇ ਸ ਮੇਂ ਬਾਂਦ ਓਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਾ ਛੋ ਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਬੁ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋ ਜ ਨੇਂ10 ਸਾਲ ਤਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਇਕ ਦਿਨ ਕਾ ਮ ਨੀ ਨੂੰ 30 ਮੰ ਜਿ ਲਾ ਇਮਾ ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਅਾ ਤਾਂ ਕੰ ਪ ਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁ ਆ ਇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਥੋ ੜਾ ਕ ਮ ਹ ਜੇ 30 ਵੀ ਮ ਜਿ ਲ ਦਾ ਰਹਿਦਾ ਸੀ

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੰ ਮ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ 30 ਵੀ ਮੰ ਜਿ ਲ ਤੇ ਜਾ ਪ ਹੁੰ ਚਿ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਫਿ ਸ ਲ ਗਿਆ ਤੇ ਓਹ ਥੱ ਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱ ਗ ਗਿਆ । ਉਸਨੂੰ ਡਿਗਦਾ ਦੇਖ ਸਭ ਬਹੁੱਤ ਡ ਰ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌ ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਸਾ ਹ ਮ ਣੇਂ ਹਿ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁ ਛ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬ ਚ ਗੀਆ ਤੇ ਇਕ ਦੱ ਮ ਸਾਹੀ ਸ ਲਾ ਮ ਤ ।ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।