ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਝੰਡਾ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਡੀ ਖ-ਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁ-ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਓਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁਚੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋ-ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਬਰਾਂ ਦਸਾਂਗੇ|

ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਹੱ-ਸਮਈ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀ ਫ਼ੋੱਲੋ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਣਗੀਆਂ| ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਨੋ-ਰੰਜਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੇਜ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਓ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਕਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵਾ-ਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ-ਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਣੇਗਾ|

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬ-ਹੁ-ਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਇਤ-ਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪ-ਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀ-ਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ-ਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |