ਆਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਘਿਉ-ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕ ਜਾਓਗੇ-ਦੇਖੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਦੋਸਤੋਂ ਏਸ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾ-ਗਤ ਹੈ| ਏਸ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰ-ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਹੇ-ਵੰਦ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕ-ਨੀਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼-ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ| ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਖੁਸ਼-ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼-ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼-ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼-ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼-ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੀ ਖੁਸ਼-ਹਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਦੀ ਸਿਰ-ਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉ-ਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪ-ਸੰ-ਦ ਆਵੇਗੀ| ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਉ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਕੇ|

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰ-ਧਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ,ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ,ਸਬਜੀਆਂ,ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ,ਮੌਸਮ,ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋ-ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਧੰਨ-ਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾ-ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ-ਥਾਰ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚ ਮਿਲਾ-ਵਟ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ| ਜਿੱਦਾਂ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚ ਵੀ ਮਿਲਾ-ਵਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਘਿਉ ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਚ ਹੀ ਦੇਖਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਿਉ|

ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਜ਼ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ-ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ|