ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 231 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮ ਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ

ਸੰ-ਸਾ-ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘ-ਟ-ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬ-ਹੁ-ਤ ਸਾਰੇ ਕਾ-ਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦ-ਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪ-ਰਨ ਕਾਰਨ ਬ-ਹੁ-ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕ-ਲੀਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼-ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾ-ਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿ-ਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ-ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਵਾਈ ਸ-ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱ-ਖਿਅਤ ਸਫਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਸ-ਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁ-ੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾ-ਦਸਾ, ਜਾਂ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰ-ਜੋ-ੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖ-ਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬ-ਹੁ-ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬ-ਹੁ-ਤ ਗਹਿ-ਰਾ ਅ-ਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਹਾ-ਦਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬ-ਹੁ-ਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ 231 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮ-ਲ-ਬਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਅਨੁ-ਸਾਰ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕ-ਨੀਕੀ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾ-ਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂ-ਸ਼ਲ ਡੇਨਵਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬੋਇੰਗ 777 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 231 ਯਾਤਰੀ,ਤੇ 10 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਖੇ-ਤਰ ਉਪਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮ-ਲਬਾ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ-ਲਬੇ ਨੂੰ ਡਿੱ-ਗ-ਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬ-ਹੁ-ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘ-ਟ-ਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸ-ਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੁਸਾਫਰ ਡੇਲੂਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧ-ਮਾ-ਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਹਾ-ਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਇਕ-ਦਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿ-ਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿ-ਚਾਣ ਪੱਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮ-ਲ-ਬਾ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆ-ਦੇ-ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅ-ਸ-ਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ।