ਅੰ ਗ ਕੱ ਢ ਣ ਦਾ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ, ਸੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ

ਲੋਕਾ ਵੱਲੋ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਦੇ ਅੰਗਾ ਤ ਸ ਕ ਰੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾ ਜੀ ਟਿ ਵ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸ ਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਸਨ ਇਹਨਾ ਖਬਰਾ ਨੂੰ ਅ ਫ ਵਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾ ਖਬਰਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅ ਫ ਵਾ ਹਾ ਤੋ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤ ਸ ਕ ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇ ਲ ਜਾ ਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋ ਨ ਕਾ ਰਦਿ ਆ ਡਾ ਸੁਰਭੀ ਨੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾ ਵੱਲੋ ਹੋਰ ਮ ਰੀ ਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮ ਰੀ ਜਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਰੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇ ਜਾ ਜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋ ਮਰਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ ਬੰ ਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹ ਦਾ ਇ ਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱ ਛ ਣ ਦਿੱਸਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਸਮਝਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅ ਫ ਵਾ ਹਾ ਤੋ ਬ ਚ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲੱ ਛ ਣ ਦਿਖਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੇ ਟ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮ ਰੀਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਖ ਰਾ ਬ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਮਾ ਨਾ ਗਵਾਉਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.