ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਆਹ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਕੇ ਕੇ ਚੌਂਕ ਜਾਵੋਂਗੇ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਣਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ ਇੰਸਾਨੋਂ ਦਾ ਵ ਜੂ ਦ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ ਰਾ ਬ ਹੈ । ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ ਰਾ ਪ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੱਮਝਦੇ । ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸੁਤਰਧਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਇ ਜ ਜ਼ ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਜਰੂਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ।

ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਛੜੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੇ ਵਲੋਂ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁ ਕ ਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਬੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਣਦੇ ਹੈ ?ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੋਕ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸਵਰੁਪ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੱਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸ਼ੋ ਉੱਲਾਸ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪਿਆਰ , ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨ – ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਜਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕ਼ਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਹੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.