ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿ੍ਤਕ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਤਮਾ !

ਹੈਲੋ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰ ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ ਰਿ ਵਾ ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉ ਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰ ਜੀ ਨੀ ਅ ਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਮ ਹਾ ਦੇ ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇ ਟਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬ ਹੁ ਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾ ਤ ਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾ ਅ ਦ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕ ਰ ਨ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀ ਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਸ ਭਰ ਗਈ।ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾ ਇ ਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਸ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕ ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬ ਦ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘ ਰ ਪਰਤਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ ਛ ਤਾ ਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।