ਵੀਡੀਉ – ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲ ਲ ਕਾ ਰਿ ਆ SHO ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜੇ ਹਿੰ ਮ ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾ

ਕੇਦਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆ ਰ ਡੀਨੈੱ ਸਾ ਦੇ ਵਿ ਰੋ ਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਧ ਰ ਨੇ ਪ੍ਰ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲ ੜਾ ਈ ਲ ੜ ਦੇ ਨ ਜ ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧ ਰ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁ ਸੀ ਬ ਤ ਬ ਣ ਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਲਾ ਅਮਿ੍ਰੰਤਸਰ ਦੀਆ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧ ਰ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਪੁ ਲਿਸ ਅ ਫ ਸ ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਕ ਰਾ ਰ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤ ਕ ਰਾ ਰ ਇੰਨੀ ਵੱ ਧ ਜਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੁ ਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਉ ਪਰ ਗੋ ਲੀ ਚ ਲਾ ਉ ਣ ਲਈ ਵੀ ਲ ਲ ਕਾ ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਧੱ ਕਾ ਕ ਰ ਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ ਲ ਗਾ ਉ ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵ ਰ ਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨ ਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾ ਤੇ ਗੁੰ ਡਾ ਗ ਰ ਦੀ ਦਿ ਖਾ ਉਣ ਦੀ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋ ਲੋਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁ ਲਾ ਜਿ ਮਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਨ ਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋ ਵੀ

ਉਸ ਨੂੰ ਵੰ ਗਾ ਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮ ਰਜੀ ਆ ਕੇ ਨ ਜਿੱ ਠ ਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆ ਮੰ ਗਾ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਲ ਭ ਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿ੍ਰ ਫ ਤਾ ਰੀ ਆ ਦੇ ਪੇ ਸ਼ ਕ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋ ਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮ ਜ ਬੂ ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ